Data Center ve Felaket Kurtarma Merkezleri

TIER sertifikaları aslında veri merkezini ölçmeyi hedefleyen bir yapıya sahiptir. Veri merkezlerinde farklı değerler ön plana çıktığından ölçüm sonuçlarını değerlendirmek de kişiden kişiye göre değişebiliyor. Bu sebeple veri merkezi standartları üzerine yapılan tartışmalar çoğu zaman sonuçsuz kalıyor. TIER sertifikaları da halen tartışılır olmasına rağmen basit ve efektif yapısıyla en geniş anlamda kabul gören standart konumunda.

TIER sertifikasını veren kuruluş olan Uptime Institute, öncelikle şirketlerin kalibresini belirliyor. Çünkü veri merkezlerine ölçeğe göre değerler ve önem arz eden noktalar değişebiliyor. Bu sebeple TIER sertifikasında bir derecelendirmeye gidilmiş. 1’den 4’e kadar sıralandırılan süreç, farklı büyüklükleri ve yedekli yapıları değerlendiriyor. Böylece veri merkezinin büyüklüğü, güvenilirlik oranı, tasarımı ve yönetimi belirli bir ölçek çerçevesine sahip oluyor. Yeni açılan ve kritik öneme sahip merkezler birbirlerinden ayrılıyor.

 

Data Center Durum Analizleri Konusunda

Proda Bilişim’in Yaklaşımı:

Proda Bilişim şirketi Data Center, Felaket kurtarma merkezlerinde yaptığı altyapı durum analizleri çalışmalarında müşteri odaklı olarak kapasite belirleme ve yönetimini ön planda tutmaktadır. Yapılacak olan ölçme, test, gözlem sonuçlarının müşteri ve son kullanıcı açısından söz konusu salondaki kapasiteleri açısından etkin ve verimli kullanılması için ölçülebilir ve yorumlanabilir olması hedeflenir.

Bir Data Center ve Operasyon salonu açısından kapasite anlamında üç ana unsur bulunmaktadır. “Yer“, “Güç” ve “Soğutma” Kapasiteleri. Salonun kapasitesi, bu üç kapasitenin en küçüğüdür. Bu üç ana kapasitelerin birbirini desteklemesi ve birbirine uyumlu olması etkin kullanımı arttırır, verimli çalışmaya yardımcı olur. Örnek olarak salonu hacim olarak tamamen dolmuş olduğu durumda emniyet ve dinamik toleransına karşı düşen kapasitenin üzerindeki atıl kapasite hem etkin olmayan kullanıma hem de verimsiz kullanıma neden olacaktır.

Bu üç ana kapasiteyi belirlemek için son kullanıcının mevcut kurulu düzenekleri, test noktaları, dokümantasyonu ya da veri tabanı mevcut olabilir. Proda Bilişim, bu mevcut olanakları değerlendirerek en anlamlı kapasite belirlemesi sağlayacak eksik verileri toplar ve anlamlı şekilde raporlar. Son kullanıcının şartları, hedefleri, mevcut olanakları ve kısıtları karşılıklı görüşülerek anlaşılması ve bunun üzerine kurulacak iş planında ortak anlaşmanın yapılması en fazla yarar için esastır.

Hedeflenen İş Sürekliği Seviyesi, Kapasite İhtiyacı, Büyüme Planı bu çalışma öncesi net olarak anlaşılmalıdır. Bu hedeflerin sağlandığını saptayan testler ve analizler yapılmalıdır. İnsan Hatalarını elimine edecek önlemler saptanmalı ve alınmalıdır.

     Burada yaklaşım olarak son kullanıcının uzakta olduğu durumda, söz konusu salonda yeni donanım ve sistem konumlandıracağı senaryosunu esas almak gereklidir. Kullanıcı, sahaya gidip keşif yapmadan yeni sistemin nereye konacağı, nereden (hangi pano, sigorta, vs.) enerji alacağı ve nereden diğer bağlantılarının yapılacağını güvenilir şekilde planlayacaktır. Güç ve soğutma ihtiyacı karşılanması durumunda da hedeflenen yedeklilik, iş sürekliliği ve diğer unsurların riske atılmayacağını kontrol edecektir.

Aşağıda bu üç ana kapasite için yapılabilecek durum analizleri hizmetleri görülebilir. Kullanıcın mevcut sistemine eklenerek üç ana kapasite en basit, izlenebilir ve yararlı şekilde raporlama formatı oluşturulur.

 

Yer:

 1. Yerleşim Planının Çıkartılması.
  1. Yaşam ve iş alanın planlanması.
  2. Yük ve ağırlık hesapları ile zemin etütleri.
 2. Pano, Switch, Sayılı “port” olan dağıtım sistemlerinde mevcut boş portların raporlanması.
 3. Etiketleme. Kullanılmayan Bağlantıların elimine edilmesi.
 4. Pano, Kabin, Tava, Şaft gibi kablo trafiğinin olduğu konumlarda kablo yönetimi.

Güç:

 1. Kullanılan gücün saptanması.
 2. Her sistem için yedeklilik ve dinamik güç değişimine göre kurulu gücün incelenmesi.
 3. Pano Güç ölçümleri.
 4. UPS ve DC Doğrultucu Sistemlerinin Güç Ölçümleri.
 5. Faz Dengesizlikleri
 6. Soğutma Güç Ölçümleri
 7. Elektrik Kolon Şemasının Güncellenmesi
 8. DC akü performans testleri
 9. Jeneratör – UPS – DC Doğrultucu Uyumluluk testleri
 10. Kritik Yüklerin yedekli beslenmesinin denetlenmesi
 11. Verimlilik Ölçümleri

Soğutma:

 1. Kullanılan soğutma kapasitesinin saptanması
 2. Soğutucu çalışma noktası uygunluğu
 3. ASHRAE sıcaklık kriterleri ölçümleri
 4. Hava debi ölçümleri ve haritaları
 5. Yedeklilik senaryoları
 6. Yükseltilmiş taban altı temizliği
 7. İstenmeyen hava akışların ve girdapların tespit edilmesi.
 8. CFD analizleri

 

FKM İçin Önerilen Yapı :

 

Mobil Data Center

Felaket anlarında veya güvenlik risklerinde yer değiştirebileceğiniz bir Data Center sahibi olmak gibisi yoktur mobilleştirilmiş data Centerlar normal bir Data Center içerisinde yapabildiğiniz her şeyi konteynırlar içerisinde barındırır ve herhangi bir TIR ile taşınabilir.