Nesnelerin İnterneti (IoT)

Aklınıza gelebilecek her nesnenin bir şekilde internete erişerek, diğer cihazlarla iletişim halinde olmasıdır. IoT akıllı cihazları internet aracılığıyla birbirine bağlayarak, verilerin kontrol edilmesini ve uygulama sürecinin istenilen şekilde yürütülmesini sağlayan bir paradigmadır. Uzaktan algılama, performans izleme görevleri yürütme özellikleri olan nesnelerin internetinin uygulama alanları bazı alanlarda sınırlı kalsa da endüstri, enerji sistemleri, ev otomasyonu, lojistik, sağlık, tarım vb. gibi birçok alanlarda uygulamalarıyla karşımıza çıkmaktadır.

Nesnelerin İnterneti (IoT), yeni dijital ve akıllı üretim teknolojileri ile tasarım yeniliği oluşturarak günümüzde birçok alan için dönüşüm teknolojisi haline gelmiştir. Tedarik zinciri kapsamında nesnelerin interneti endüstriyel otomasyon, sağlık, bina ve ev otomasyonundan ulaşım ve kamu hizmetlerine geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir.

Gartner Inc’e göre 2020 yılına kadar internete bağlı 26 milyar cihaz olacaktır. Nesnelerin interneti uygulamaları gruplarla sınırlı değildir ancak etki alanlarını bireysel, sanayi veya endüstri kapsamaktadır. IoT ürünleri, uygulama türüne göre sınıflandırılır. Bunlar; akıllı giyilebilir cihazlar, akıllı şehir, akıllı ev, akıllı ortam olarak gruplandırılabilmektedir.

 

 

IOTURKS Smart AIO

 

IOTURKS Smart AIO ürün ailesi ile uçtan uca IoT çözümleri sunmaktadır. Smart AIO modüler yapıda tasarlanmış algılayıcı, yorumlayıcı, işletici ve haberleşme modüllerinden oluşmaktadır.

Sistem genel yapı itibari ile, istenilen senaryo doğrultusunda gerekli modüllerin birbirleri ile ilişkilendirilmesi ile oluşturulmaktadır.

Örnek bir Akıllı Şehir uygulaması için şehir içerisinde bulunan otoyollardan sensörler vasıtası ile alınan araç yoğunluk bilgileri ile ilgili yollara ait dijital yönlendirme sistemlerinin otonom bir şekilde çalışması sağlanabilmektedir. İlgili senaryo için gerekli Smart AIO modüllerinin kullanılması ve merkezi otonom yönetim yazılımının kullanılması yeterli olacaktır.

 

Yeni geliştirilmiş olan NB(narrowband)-IoT ürün grubu ile, enerji ve ağ bağlantı problemi olan alanlarda yüksek kapsama alanına sahip NB-IoT modüllerinin kullanımı ile harici bir enerji ve ağ bağlantısı ihtiyacı olmadan sistemlerin dar bant mobil şebeke ve piller ile desteklenmesi ile 10 YIL çalışması sağlanabilmektedir.

 


Smart AIO IoT Modülleri

Smart AIO ürün ailesi aşağıda belirtilen modüllerden oluşmaktadır. Proje ve senaryo doğrultusunda istenilen modüller geliştirilerek projeye uygun şekilde üretilmektedir.

Sensörler

 • Sıcaklık ve Nem
 • Atmosferik Basınç
 • Rüzgâr Hızı
 • İvme
 • Enerji Ölçüm
 • Işık Seviyesi
 • Ses Şiddeti
 • Mesafe
 • Ağırlık
 • Hareket
 • Duman
 • Gaz
 • Renk
 • Akış
 • Seviye
 • RFID
 • Analog / Dijital Haberleşme Girişler

Kontrol Birimleri

 • Analog / Dijital Haberleşme Çıkış Modülleri
 • Röle Modülleri
 • Enerji Kontrol Modülleri
 • Bilgilendirme Ekranları
 • Motor / Pompa Kontrol
 • Mekanik Tetikleyiciler
 • Anahtarlama Modülleri

Haberleşme Birimleri

 • 2G / 3G / 4G Mobil Şebeke
 • Dar Bant LTE Mobil Şebeke
 • Wi-Fi
 • Bluetooth
 • LoRa Wireless
 • Ethernet
 • Seri (Rs232/485),

Kontrolcü Birimleri

 • Uzak nokta Mikro denetleyici Birimleri
 • Mini kontrol birimi
 • Merkezi kontrol birimi
 • Düşük güç Dar Bant kontrol birimi

 

 

Sektörlere Göre IoT Kullanım Alanları

 

Ev ve Bina Otomasyonunda IoT

IoT cihazlar izleme, konfor ve güvenliği artırmak amacıyla ev ve binalarda elektrik, elektronik ve mekanik sistemleri kontrol etmek için kullanılır. Bu alanda nesnelerin internetinin görevleri şu şekildedir;

► Ortam koşullarına adapte olan akıllı aydınlatma

► Web ve mobil uygulamalarla devreye alınabilen kablosuz ve internet bağlantılı ışıklar

► Akıllı cihazların yönetimi ve kontrolü

► Gözetim, güvenlik ve alarm sistemleri

► Duman ve gaz algılama tabanlı güvenlik sistemleri

► Video, ses, projektör gibi ev eğlence yönetimi

 

Endüstride IoT

IoT sensörler, aktüatörler, kontrol sistemleri ve makine ağı ile endüstride üretim ve tedarik zinciri ağlarının gerçek zamanlı optimizasyonu ile ilgilenir. Proses endüstrilerinde gelişmiş verimliliği ve güvenli dağıtım sistemini elde etmek için dijital kontrolörler kullanarak proses kontrollerini, hizmet bilgi sistemlerini ve operatör araçları otomatik hale getirir. Nesnelerin internetini endüstrideki görevleri aşağıdaki gibidir.

► Gerçek zamanlı izleme ve süreçlerin kontrolü

► Özel iletişim ve internet teknolojileri ile akıllı makineleri, akıllı sensörleri, akıllı denetleyicileri görevlendirme

► Yüksek hassasiyetli otomasyon ve kontrol sayesinde güvelik, güvenilirlik ve güvenilirliği en üst seviyeye çıkartmak


Enerji Sektöründe IoT

Enerji yönetim sistemleri ile ilgili olarak, akıllı otomasyonun yanı sıra akıllı şebekeler ile şebekeyi izleme ve kontrol imkânı sunmaktadır.

► Gelişmiş ölçüm yapısı (AMI)

► SCADA (Denetim Kontrolü ve Veri Toplama)

► Akıllı invertörler

► Enerji tüketen cihazların uzaktan kumanda işlemi

 

 

 

Medikal ve Sağlık Sistemlerinde IoT

IoT, belirli ölçüde mobil dijital medikal sistemlerin gelişmesini sağlamıştır. Böylelikle sensör ağları ile vücudun birden çok fizyolojik parametreleri anlık olarak elde edilebilir oldu. Bu alanda nesnelerin internetinin görevleri aşağıdaki gibidir.

► Uzaktan sağlık izleme

► Acil bildirim sistemleri

► Giyilebilir IoT cihazlar

► Gerçek zamanlı bebek izleme


Ulaşımda IoT

IoT, sürücü ile araç arasında veya yolcu arasında ara bağlantı kurarak çeşitli ulaşım sistemleri arasında kontrol, bilgi işlem ve iletişimi entegre edilebilmektedir.

► Akıllı trafik kontrolü

► İnsansız özerk navigasyon

► Inter ve Intra araç iletişimi

► Acil kurtarma sistemleri

► Güvenlik ve yol yardımı

► Akıllı park

 

Çevre Analizinde IoT

IoT ile hava durumu, kirlilik kontrolü ile yangın, deprem, tsunami gibi afetler erken uyarı sistemleri sayesinde uyarı sistemleri yapılabilmektedir. Bulut tabanlı IoT uygulamalar sayesinde hava, su, toprak gibi sensörlerle algılanan çevresel parametreler etkili bir şekilde izlenebilir duruma gelmektedir.

► Bulut tabanlı hava izleme

► Gürültü ve hava kirliliği izleme

► Yangın algılama sistemleri

► Deprem ve tsunami erken uyarı sistemi

► Toprak durum izleme